O Punto Limpo e unha instalación onde se recollen, clasifican e acumulan certos tipos de residuos sólidos urbanos tales como madeira, plásticos, colchóns, mobles e obxectos.

O Punto Limpo pretende:

 • Evitar o vertido incontrolado de residuos voluminosos que non poden ser liminados a través dos servizos convencionais de recollida de lixo.
 • Evitar o vertido de cascallos e outros restos no medio natural e urbano do termo municipal de Oroso.
 • Coidar e protexer o medio natural buscando a clasificación e a reciclaxe de todos os residuos

Como funciona o Punto Limpo?

1.

Achégate ó Punto Limpo

Deberás levar o lixo, xa separado, ó punto limpo nos horarios de apertura.

2.

Identifícate

Tras a túa identificación, o operario informarate sobre a forma e lugar de depósito de cada residuo.

3.

Deposita os residuos

Sigue as instruccións do operario e deposita correctamente os residuos.Tipos de residuo que se poden depositar no Punto Limpo

Asimilables

 • Escombros de obras menores particulares (inodoros, bañeiras, bidés, ...)
 • Madeira
 • Plásticos
 • Colchóns e somieres
 • Mobles usados

Metálicos

 • Resíduos metálicos do fogar
 • Electrodomésticos
 • Chatarra
 • Outros...


Que non poido facer no Punto Limpo?

 • Entregar residuos que non procedan de domicilios particulares
 • Entregar residuos diferentes ós mencionados anteriormente
 • Depositar mesturados os diferentes residuos
 • Depositar residuos fóra do colector específico
 • Ocultar residuos de carácter perigoso dentro de bolsas ou sacos
 • Abandonar residuos de calquera tipo na porta das instalacións, fóra do horario de funcionamento do Punto Limpo


Recollida de residuos sólidos Urbanos

Resíduos Sólidos

 • Núcleo Urbano:  Todos os días
 • Porto Avieira:  Lúns, mércores e venres
 • Nacional 550:  Lúns, mércores e venres
 • Resto núcleos e aldeas:  2 días a semana

Envases lixeiros

 • Martes e xoves

Vidrio

 • Cando a capacidade do contedor está o 75%

Residuos voluminosos

 • Primeiro venres de cada mes
  (Parroquias)
 • Primeiro sábado de cada mes
  (Sigüeiro e Porto Avieira)

Papel cartón

 • Unha vez ó mes