Dende o Departamento de Ensino do Concello de Oroso queremos mellorar e optimizar o servizo de Comedor Escolar no CEIPP do Camiño Inglés, o obxectivo é darlle continuidade para o próximo curso escolar 2024/25.

Para os que xa estades utilizando o servizo, a continuación explicamosvos como serían os pasos a seguir para matricular o/a voso/a fillo/a para o vindeiro curso:

1

Prazo Renovacióndo 3 ao 14 de xuño de 2024

2

Novas Matrículasdo 20 ao 30 de xuño de 2024

3

Publicación listaxes Admitidos22 xullo de 2024Formalización da solicitude no Comedor Escolar CEIPP do Camiño Inglés

 • Documentación a presentar
  • Matrícula (folla de inscrición)
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria
  • 1 fotografía tamaño carné
  • Carta domiciliación (as mensualidades serán cobradas polo Concello de Oroso mediante domiciliación bancaria)
  • Xustificante de pago da matrícula. O pago realizaranse a través da páxina web: www.oroso.gal no apartado Oficina Virtual, Pago Tributos, é imprimindo o resgardo de pagamento para adxuntalo coa folla de matrícula. SO PARA NOVAS INSCRICIÓNS.
  • Certificado ou informe médico se o/a usuario/a padece algunha enfermidade, intolerancia, alerxia a ter enconta pola empresa encargada do servizo de comedor
  • Documentación acreditativa de ser familia numerosa se é o caso
  • Fotocopia dos DNI dos progenitores ou tutores así como das persoas autorizadas

 • Información e presentación da documentación
  • O importe da matrícula é de 20€ e non é reembolsable
  • O importe da mensualidade é de 55€
  • O importe para días soltos é de 5€/día
  • Aplicaranse os descontos nas familias numerosas unicamente nas mensualidades
  • Máis información e recollida de documentación no centro cultural
  • Esta documentación deberá presentarse no rexistro municipal do Concello de Oroso nos prazos sinalados ou na Sede electrónica
  • No caso das matrículas novas se o curso estivese empezado hai que formalizar a matrícula 3 días antes do comezo no servizo de comedor para poder facer os trámites oportunos