Cumprindo o disposto no Real Decreto 635/2014 polo que se desenrola a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, fanse públicos os seguintes informes:

02/05/2022
Período medio de pago a provedores do primeiro trimestre de 2022
03/02/2022
Período medio de pago a provedores do cuarto trimestre de 2021
01/11/2021
Período medio de pago a provedores do terceiro trimestre de 2021
03/09/2021
Período medio de pago a provedores do segundo trimestre de 2021
28/04/2021
Período medio de pago a provedores do primeiro trimestre de 2021
31/01/2021
Período medio de pago a provedores do cuarto trimestre de 2020
03/11/2020
Período medio de pago a provedores do terceiro trimestre de 2020
04/09/2020
Período medio de pago a provedores do segundo trimestre de 2020
28/04/2020
Período medio de pago a provedores do primeiro trimestre de 2020
05/02/2020
Período medio de pago a provedores do cuarto trimestre de 2019