O programa “Bos días cole” é unha iniciativa coa que o Concello de Oroso busca facilitarlles aos pais e nais do municipio a conciliación da vida laboral e familiar, xa que lles permite deixar os cativos nas instalacións do CEIPP de Sigüeiro, CEIPP do Camiño Inglés e CRA de Oroso, dende as 7:30 horas ata o comezo das clases. Uns pequenos que pasan esas horas da mañá con obradoiros de traballos manuais, talleres de lectura de contos e diversos xogos.

LugarC.E.I.P. Plurilingüe de Sigüeiro e C.E.I.P Plurilingüe do Camiño Inglés e CRA de Oroso

Horario7:30 ata inicio xornada lectiva

Dirixidoa rapaces de 2 a 12 anos

Inclueservizo de gardería e almorzoFormalización da solicitude

 • Documentación a presentar
  • Matrícula (folla de inscrición)
  • Certificado médico se fose o caso de que o usuario padeza algún tipo de enfermidade, intolerancia ou alerxia que o persoal da empresa encargada de xestionar o servizo deba ter en conta
  • Carta domiciliación
  • Certificado/libro de familia numerosa para acreditar dita situación e que se poida aplicar o desconto do 20% nas mensualidades
  • Xustificante de pago da matrícula (Taxas Concello de Oroso: www.oroso.gal) SO PARA NOVAS INSCRICIÓNS.
  • DNI das persoas proxenitoras (presentar en rexistro para o seu escaneo)

 • Lugar de presentación da documentación: Rexistro Xeral do Concello ou Sede electrónica
 • Prazas: As prazas asignaranse por rigoroso orde de presentación de solicitudes


Prazos

1

Prazo Renovacióndo 3 ao 14 de xuño de 2024

2

Novas Matrículasdo 20 ao 30 de xuño de 2024

3

Publicación listaxes Admitidos22 xullo de 2024