O rexistro Civil Municipal é o lugar onde se inscriben os feitos relativos o estado civil dos españois, ocorridos en España. No noso caso, das persoas nacidas, casadas ou falecidas no Concello de Oroso.

Con carácter orientativo, podemos realizar entre outros os seguintes trámites:

  • Expedientes de matrimonio civil
  • Inscricións de nacemento dos fillos
  • Inscricións de matrimonio celebrado no municipio
  • Inscricións de defunción ocorrida no municipio
  • Expedicións de certificados en extracto e literais de nacementos, matrimonios, defuncións no Rexistro, ben noutro, pois neste caso solicítanse duns rexistros a outros por auxilio
  • Inscricións de Capitulacións Matrimoniais
  • Fe de vida e estado
  • Expedientes de rectificación de erro