Perfíl do contratante

De conformidade co establecido no artigo 42 da Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, e coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público aos contratos do Concello de Oroso, ponse a disposición dos cidadáns o Perfil do Contratante, no que publicaranse os datos e informaciones referentes á actividade contractual desta entidade local de conformidade coa lei.

PERFIL DO CONTRATANTEa partir do 26 de marzo de 2018 Contratos Menores  PERFIL DO CONTRATANTEanteriores ao do 26 de marzo de 2018