20/02/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo Escola de Música. Febreiro 2024.
19/02/2024
Aprobación da política de seguridade do Concello de Oroso.
16/02/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo de Comedor Escolar. Febreiro 2024.
16/02/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo de Bos Días Cole. Febreiro 2024.
16/02/2024
Convocatoria da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do 20702/2024. Sesión 03/2024.
15/02/2024
Aprobación do padrón do prezo público do Servizo de Axuda no Fogar. Xaneiro 2024.
14/02/2024
Aprobación do padrón fiscal da taxa polo recollida de residuos sólidos urbanos do 1º semestre do ano 2024.
05/02/2024
Convocatoria da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do 06/02/2024. Sesión 02/2024.
05/02/2024
Convoatoria da sesión extraordinaria do Pleno do 08/02/2024. Sesión 02/2024.
05/02/2024
Edicto Concello de Oroso 202499900000228