10/06/2024
Aprobación inicial da rectificación anual do Inventario de bens do Concello de Oroso do ano 2023.
10/06/2024
Convocatoria da Sesión Extraordinaria da Comisión Informativa de contas, facenda e patrimonio do 13/06/2024. Sesión 6/2024.
07/06/2024
Acta nº 3 do Tribunal de Selección dunha praza de auxiliar administrativo como funcionario de carreira. Resolución alegaciones primeiro exercicio.
03/06/2024
Acta nº 2 do Tribunal de Selección dunha praza de auxiliar administrativo como funcionario/a de carreira incluída na Oferta de Emprego Público 2023 e creación dunha bolsa de emprego. Apertura de códigos identificativos do priemieor exercicio.
31/05/2024
Convocatoria da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do 4/06/2024. Sesión 10/2024
31/05/2024
Listaxe definitivo de adminisón e agarda da Escola Infantil Municipal "A Ulloa" para o curso 2024-2025.
29/05/2024
Publicación acta nº 1 do Tribunal de Selección dunha praza de auxiliar administrativo como funcionario de carreira e creación dunha bolsa de emprego.
27/05/2024
Anuncio no tablón de edictos de labores de xestión de biomasa da Lei 3/2007
27/05/2024
Aprobación inicial orzamento xeral do Concello de Oroso. Ano 2024. Bases de execución.
27/05/2024
Contratación de 1 Oficial de primeira albanel, 1 peón albanel e 2 peóns de limpeza ao abeiro do PEL Concellos 2024