Dende a Concellaría de Servizos Sociais, Maiores e Sanidade, póñense en marcha os seguintes obradoiros municipais para persoas maiores de 60 anos e empadroadas no concello:

 • Ximnasia
 • Taichi
 • Yoga
 • Música
 • Obradoiros de Memoria
 • Informática


Dirixidopersoas de 60 anos ou máis

PrazosInscrición do 12 ao 23 de setembroRequisitos das persoas destinatarias

 • Ter 60 ou máis anos.
 • Estar empadroado/a no Concello de Oroso.
 • Non estar afectado/a por enfermidade infecto-contaxiosa.
 • Que a actividade a desenvolver sexa compatible co estado de saúde e a situación sanitaria do/da solicitante.


Criterios e condicións requeridas na selección das persoas usuarias no caso de que a demanda supere o número de prazas dispoñibles

 • Preferencia das persoas que nunca participaron na actividade en anos anteriores.
 • En iguais condicións preferencia daquelas persoas que polo seu estado de saúde se aconselle por prescrición médica a participación na actividade.
 • En iguais condicións preferencia das persoas que vivan soas ou sen rede de apoio familiar e social.
 • A presentación desta solicitude non confire de forma automática praza nas actividades solicitadas. A fin do prazo de inscriccións sairá publicada a listaxe coas persoas admitidas en cada actividade.
 • As prazas das distintas actividades serán asignadas por orde de presentación no rexistro municipal, tendo en conta os criterios establecidos anteriormente.


Lugar de inscrición

 • Presentar o impreso de solicitude no Rexistro Municipal do Concello no horario de atención ao público.