A Concellaría de Cultura do Concello de Oroso ofrece para este curso 2023-2024 os seguintes obradorios culturais:

 • Debuxo e pintura
 • Mecanografía
 • Restauración e tapicería
 • Club de Patchwork
 • Cociña
 • Teatro


Dirixidorapaces e adultos

PrazosInscrición do 12 ao 23 de setembroFormalización da solicitude

 • As solicitudes deberán entregarse cumprimentadas e asinadas no rexistro municipal de 9 a 12 horas ou a través da sede electrónica.
 • Acceso á sede electrónica

 • No caso de debuxo e pintura e de mecanografía deberase sinalar o código do curso que vai entre paréntesis na solicitude.

 • Os cursos están dirixidos tanto para rapaces como para adultos, e terán preferencia os/as empadroados/as no Concello de Oroso.

 • As cotas dos obradoiros de cociña e teatro faranse efectivas as empresas ou empregados/as das mesmas que leven a cabo a actividade, do mes por adiantado. As cotas anuais dos obradoiros de debuxo e pintura faranse efectivas a través da páxina web www.oroso.gal no apartado de tributos online e entregando o xustificante de pago no centro cultural ou no mail: cultura@oroso.gal o pago realizarase cando lle confirmen a praza dende o departamento de cultura do Concello de Oroso.
 • Acceso á tributos on line

 • No momento de causar baixa nalgún curso deberá comunicalo por escrito no rexistro municipal ou a través da sede electrónica.