Campamentos Deportivos 2024
Comeza en:
Información:
 • 07-07-2024 a 12-07-2024
 • 00:00 - 23:59
 • de 9 a 14 anos
 • 85.00
Inscrición - Reserva

Localización: IES Rosalía de Mera

Campamentos Deportivos 2024

A Deputación Provincial da Coruña abre o prazo para que os nenos e nenas se apunten ós campamentos deportivos de veran que se levarán a cabo nos meses de xuño e xullo. Os campamentos están destinados á rapazada de 9 a 14 anos e desenvolveranse no IES Rosalia de Mera, ubicado na cidade da Coruña, cunha duración de 6 días. O prazo do campamento é de 85 €, e inclue o transporte, aloxamento e manuntención así como o custe das actividades.

Datas3ª quenda: do 7 ao 12 de xullo

Inscriciónata o 28 de maio a través do rexistro do concelloActividades

O material propio das actividades deportivas será proporcionado pola organización a cada participante durante a celebración do campamento.
 • Deportes náuticos
 • Actividades ao aire libre
 • Xornada de praia
 • Actividades no centro
 • Visitas culturais, deportivas e etnografías

Realizaranse actividades e xogos que teñan elementos que fomenten a comunicación, o intercambio de experiencias, a convivencia e o respeto polos demáis.

Equipo recomendado

 • Saco de durmir  (Obrigatorio)
 • Roupa de rúa e para a práctica deportiva
 • Útiles e equipamento deportivo (traxe de baño, chanclas, ...)
 • Útiles de aseo (xabón, peite, cepillo e pasta de dentes, ...)
 • Toallas de aseo
 • Lanterna
 • Gafas de sol
 • Crema protectora
 • Chuvasqueiro
 • Mochila pequena


Documentación e inscrición

Para a formalización a inscrición, debes entregar no rexistro do concello (presencial ou telemático)
 • Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada
 • Fotocopia do carnet de identidade ou libro de familia e tarxeta sanitaria
 • Copia do aboamento da cota de inscrición (cando a praza estea confirmada e no número de conta dado pola Deputación e publicado na web)
 • No caso de tratamento ou doenza achegar informe médico no que se indique cuestións relativas a tratamentos médicos periódicos, alerxias, intolerancias e/ou outras consideracións de saúde a ter en conta


Compartir: